Sư Huynh À Sư Huynh

Nội dung

Lý Trường Thọ, một thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo, đột nhiên xuyên khong về thời kỳ thượng cổ, trước đại chiến phong thần. Trong kiếp sống mới, anh ta trở thành một Luyện khí sĩ, một người tu luyện để đạt được trường sinh bất lão và sống yên bình trong một thế giới hồng hoang và tàn khốc. Anh ta tránh xa những nơi nguy hiểm, giữ bí mật về mục tiêu tu hành của mình và tiến hành luyện đan độc cẩn thận. Sư phụ của Lý Trường Thọ, người hiểu rõ về khát vọng sống bất tử của đồ đệ, hỗ trợ anh ta trong hành trình tu độn thuật và luyện đan độc.