Đấu Phá Thương Khung - Phần 4

Nội dung

Tiêu Viêm sau khi đoạt được dị hoả trong tay nữ vương Mễ Đỗ Toa, Tiêu Viêm và Dược Lão đi đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Nhưng vì khát nước mà xông nhầm vào Lục Châu, dẫn theo cao thủ Nguyệt Mị của xà nhân tộc truy sát. Tiêu Viêm không có sự trợ giúp nghịch thiên của Dược Lão,giữa ranh giới sinh tử, gặp được một vị Đấu Hoàng giấu mặt cứu giúp. Chằng ngờ đâu đoàn người Đấu Hoàng giấu mặt cũng đến vì dị hoả…